Biznes i finanse

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

· Sebastian Potyralski – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Andrzeja Nocunia na stanowisko Prezesa Zarządu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK

· Agnieszki Skrzypczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelnie

· Moniki Witkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Glinojecku

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

· Małgorzaty Kurlanc na stanowisko Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

· Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

· planowanego bezpośredniego nabycia przez card complete Service Bank Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu udziałów krajowej instytucji płatniczej Diners Club Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (DCPL), w liczbie

powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników oraz udziałów w kapitale zakładowym DCPL.

· planowanego bezpośredniego nabycia przez BS Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pośredniego nabycia przez pana Feliksa Szyszkowiaka, akcji Provide Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

5. Komisja jednogłośnie zakazała:

· Piotrowi Boikowi, prowadzącemu działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kubo Piotr Boik

· Aldonie Wasik-Diczek, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowo-Usługowa Aldona Wasik-Diczek

· FIVE TO FIVE sp. z o. o.

· TPW Sp. z o. o.

wykonywania usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

6. Komisja zapoznała się z informacją:

· na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych według stanu na koniec czerwca 2022 r.

· na temat kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec czerwca 2022 r.

· na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna lipiec 2022

· na temat proponowanego podejścia do wyznaczania dodatkowego zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G) dla banków komercyjnych w 2023 r.

· w sprawie raportu „Testy warunków skrajnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 14. Edycja”

· w sprawie raportu „Reasekuracja krajowych zakładów ubezpieczeń oraz zdarzenia katastroficzne w 2021 r.”

· o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2022 r.

kom amp/


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Inowrocław

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się także spodobać

Biznes i finanse

Ruszyła trzecia edycja konkursu Serwisu Samorządowego PAP “Innowacyjny samorząd”

Nabór zgłoszeń rozpoczął się 20 stycznia i potrwa do 17 marca 2022 roku. Honorowy patronat nad konkursem objął premier Mateusz
Biznes i finanse

POLENERGIA SA (4/2022) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ PIEKŁO

Zarząd Polenergia S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku, spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Pliki cookies
AKCEPTUJĘ