Polityka i społeczeństwo

Kujawy i Pomorze wspierane finansowo przez MFiPR – 300 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego zaliczek

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że województwo kujawsko-pomorskie otrzyma prawie 300 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Środki te wspomogą samorząd w realizacji programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Udział w programie unijnym możliwy jest dzięki dysponowaniu odpowiednim wkładem własnym.

Unijna dotacja stanowi ważny element wsparcia dla regionu i jego mieszkańców, a także dla rozwoju infrastruktury na terenie województwa.

Minister funduszy i polityki regionalnej przekazał dziś prawie 300 mln zł (297 761 094 zł) z budżetu państwa na część krajowego wkładu do projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, stanowiąc tym samym ważny wkład w rozwój regionu.

Kujawsko-pomorskie otrzymało istotne wsparcie finansowe, w postaci środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączna kwota wsparcia wynosi 297 760 094 zł, z czego 150 765 573 zł pochodzi z EFRR a 146 995 521 zł z ESF Plus.

Wsparcie to umożliwia realizację projektów, których wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitej wartości projektu. Rząd ułatwia pozyskanie środków finansowych przez samorządy, w ramach aktualizacji kontraktów programowych, poprzez wsparcie z budżetu państwa w formie wkładu własnego.

Minister Grzegorz Puda, podczas konferencji prasowej, mówił o zagadnieniu wkładu własnego: “Jest to istotne wsparcie dla beneficjentów programów regionalnych, aby móc skorzystać z unijnych funduszy”. Podczas wydarzenia uczestniczyli m.in. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski.

Odpowiednio skonstruowany program wsparcia zapewni beneficjentom programów regionalnych z Kujawsko-Pomorskiego możliwość skorzystania z unijnych funduszy.

Wprowadzanie wsparcia w postaci wkładu własnego z budżetu państwa pozwala na aktywizację społeczną i gospodarczą regionu oraz zapewnia rozwój społeczno-gospodarczy.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej aktywnie wspiera samorządy, stosując mechanizmy wsparcia z budżetu państwa wspólnie z Ministrem Finansów. Dzięki przyznawanym środkom beneficjenci funduszy mogą liczyć na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego, co przyczynia się do lepszego wykorzystania środków unijnych na realizację projektów.

Kwota środków, przeznaczonych na program regionalny w województwie kujawsko-pomorskim, zostanie uzupełniona o 300 mln zł z budżetu państwa, co łącznie daje kwotę ponad 8,9 mld zł.

Pula środków finansowych przekazywana w ramach budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego stanowić będzie istotny czynnik wspierający inwestycje. Umożliwi to wzmocnienie przedsiębiorczości, stworzenie większej ilości miejsc pracy, poprawę dostępności transportowej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu – zaznaczył minister Puda.

“Dziś wkujawskim Urzędzie Wojewódzkim spotykamy się, by ogłosić dobre informacje dla Kujaw i Pomorza, a mianowicie, że otrzymają one rządowe wsparcie. Jest to możliwe dzięki obecności tak ważnych osób, jak Minister Funduszy i Polityki Społecznej Grzegorz Puda, Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber oraz samorządowcy. Jako wojewoda Kujawsko-Pomorski mam zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych i z radością przywitać te dobre wieści” – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.

Kujawsko-pomorskie województwo wprowadza ZIT

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wdraża strategię zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w ramach Programu Regionalnego. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację tego celu wynoszą ponad 1 mld zł. Do wsparcia celów programu stosuje się instrumenty terytorialne, dzięki którym dofinansowanie wynosi co najmniej 16%.

Władze wojewódzkie postanowiły przeznaczyć na realizację wskazanych projektów kwotę wynoszącą blisko 2 mld zł (1 952 997 544 zł). W skład tej sumy wchodzą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT).

ZIT MOF Bydgoszcz wspiera również programy krajowe, takie jak Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Grzegorz Puda, szef MFiPR, potwierdził to podczas konferencji, mówiąc, że zdecydowano się zapewnić specjalnie przeznaczoną kopertę w ramach tego programu.

Dzięki temu ZIT MOF Bydgoszcz będzie miało dostęp do szerszego zakresu środków finansowych, niż tylko Program Regionalny.

“Program FEnIKS ZIT MOF Bydgoszczy w latach 2021-2027 pozwoli na wykorzystanie alokacji w kwocie ok. 225 mln zł na projekty związane z niskoemisyjną mobilnością miejską. Dzięki temu miasto będzie mogło zakupić nowoczesny tabor tramwajowy, rozbudować i zmodernizować infrastrukturę dla ruchu tramwajowego, a także tworzyć węzły przesiadkowe i wdrożyć systemy zarządzania ruchem. Ponadto, w ramach obecnej perspektywy, ze środków pozostających w Programie Infrastruktura i Środowisko, na lata 2014-2020, Bydgoszcz otrzyma 9 mln zł na inwestycje w transport miejski” – powiedział.

Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie miało zaszczyt korzystać z wsparcia Programu ZIT w perspektywie 2021-2027. Poza Bydgoszczą, do której ZIT MOF już dotrze, rząd RP postanowił przyznać instrument do pięciu miast średnich, w tym tych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Partnerstwa JST, które wykorzystają ZIT, zostaną utworzone w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu.

Minister Puda wskazał, że ZIT-y Torunia i Bydgoszczy mogą liczyć na alokację w ramach programu regionalnego w wysokości ponad 800 mln zł. Ponadto, koperta dedykowana FEnIKS-owi oferuje dalszych 225 mln zł na niskoemisyjny transport miejski.

Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, podziękował ministrowi za wizytę i dobre informacje dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zaznaczył, że nigdy za wiele środków, a dzięki wsparciu ministra region będzie mógł się rozwijać. Minister wspomniał o koncepcji zrównoważonego rozwoju, którą samorządowcy postanowili wykorzystać poprzez podział wcześniej wynegocjowanych ZIT-ów. Takie rozwiązanie pozwoli na wsparcie pięciu miast i docenienie średnich miast, a dodatkowo przyczyni się do większej integracji mieszkańców.

PAP SA zamieszcza komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Odpowiedzialność za ich treść ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Inowrocław

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się także spodobać

Polityka i społeczeństwo

Pociągi zakupione ze środków unijnych wyjadą na trasy w województwie kujawsko-pomorskim

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego sfinalizował zakup pięciu pociągów, które w barwach Polregio będą obsługiwały przewozy pasażerskie w całym regionie. Zadanie zostało
Polityka i społeczeństwo

Rabka-Zdrój zwycięzcą VII edycji EKO HESTIA SPA

W tegorocznej VII edycji konkursu ocenie podlegały nowatorskie działania i inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2016-2021.
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Pliki cookies
AKCEPTUJĘ